- , ()
. . . 4

:
:
: . . . 4
:01.01.2009
:29.04.2009
:2006-01-01
:
: (01.01.2006)
: "" 2006
: . , , .1.
15 , , .
:1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3. ܻ
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2. ,
7.
:
-
  →

  → , ,
    → .
      →

: « . . . 4» ( )

" "